Công ty Taianjaya

CB CHỐNG THẤM - VUÔNG 80A, 100A

CB CHỐNG THẤM - VUÔNG 80A, 100A

673.000đ

CB CHỐNG THẤM - VUÔNG 40A, 63A

CB CHỐNG THẤM - VUÔNG 40A, 63A

621.000đ

CB CHỐNG THẤM - VUÔNG  16A, 25A

CB CHỐNG THẤM - VUÔNG 16A, 25A

553.000đ

CB cóc chống rò 2P - Dòng rò 30mA
-5%

CB cóc chống rò 2P - Dòng rò 30mA

188.000đ 196.000đ

RCBO 2P, 3P, 4P (6A-63A)

RCBO 2P, 3P, 4P (6A-63A)

341.000đ

RCCB 4 Pha
-14%

RCCB 4 Pha

414.000đ 480.000đ

RCCB 2 Pha
-15%

RCCB 2 Pha

300.000đ 350.000đ

MCB TJ100S (10KA)

MCB TJ100S (10KA)

176.000đ

MCB TJ6310S (10KA - 4P)

MCB TJ6310S (10KA - 4P)

192.000đ

MCB TJ6310S (10KA - 3P)

MCB TJ6310S (10KA - 3P)

172.000đ

MCB TJ6310S (10kA - 2P)

MCB TJ6310S (10kA - 2P)

116.000đ

MCB TJ6310S (10kA - 1P)

MCB TJ6310S (10kA - 1P)

60.000đ

MCB TJ636S (6kA - 3P)

MCB TJ636S (6kA - 3P)

149.000đ

MCB TJ636S (6kA - 2P)

MCB TJ636S (6kA - 2P)

101.000đ

MCB TJ636S (6kA - 1P)

MCB TJ636S (6kA - 1P)

52.000đ

CB CÓC (SB) 2P - Dòng cắt 1.5

CB CÓC (SB) 2P - Dòng cắt 1.5

43.000đ